English   
Skip Navigation Links
 

Prime Capital Group yönetici kadrosu Yönetim Kurullarında uluslararası deneyime sahip, SPK ve CFA lisanslı profesyonellerden oluşmaktadır.

 
Skip Navigation Links

Şirket değer tespitinin temelinde şirketin finansal modelleme ve finansal fizibilite çalışmaları gelmektedir. Şirket değerinin tespiti, şirketlerin karar alma süreçlerinde, birleşme ve satın alma işlemlerindeki fiyatın belirlenmesinde ve finansal tabloların hazırlanmasında gerçekleştirilen çalışmaların başında gelmektedir. 

 

Prime Capital Group, müşterilerimizin sermaye yapılarından bağımsız olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Sermaye Piyasası İşlemlerine brokerlık da eden kurumlardan farklı olarak bağımsız ve objektif Şirket Değerlemesi, Şirket Satın Alım ve Birleştirme, Borçlanma ve Proje Finansman işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

 

Danışmanlarımız, çeşitli sektörlerde finansal modelleme, iş planı ve fizibiliteler gerçekleştirmiştir. İş planları ve fizibilite çalışması sonucunda,   finansal ve operasyonel varsayımların hassaslık optimizasyonu yapılır; şirketinizin ödeyeceği vergi, yaratacağı gelir, elde edeceği nakit ve bilanço yapısı üzerindeki etkileri analiz edilmektedir.

 

Değerleme Hizmetlerimiz ile Şirketinizin değerini tespit edip Şirket Değerinizin gelişimini belirli aralıklarla hissedarlara raporlamaktayız. Bu program çerçevesinde Şirket'lerin değerlerinin maksimize edilmesi hedeflenip, Şirketlerin bilanço ve finansal göstergeleri, Şirket Satın Alımı ve Birleştirme yada Sermaye Piyasası işlemlerine hazır olduğunda ilgili işlemlerin yapılması amaçlanmaktadır. PCG Sertifika Programı kapsamında sağlanan uzun kapsamlı danışmanlık hizmetleri aşağıdaki servisleri kapsamaktadır:

  • Stratejik Pozisyon Değerlendirmesi ve Şirket Sermayesinin en verimli şekilde operasyonlara allakosyonu, temettü politikası ve hisse geri alım politikalarının oluşturulması
  • Rekabet ve benchmark analizleri ile Şirketlerin sermaye yapısında karlılığı yüksek faaliyetlere yönlendirilmesi
  • Bilanço optimizasyonu ve yapılandırması
  • Şirket sermaye, borç yapısının şirketin hissedar verimliliği açısından maksimize edilmesi
  • Şirketlerin bölünmeleri ve birleştirilmeleri ile genel Şirket Satın Alımı ve Birleştirme Danışmanlığı
  • Vergi kalkanlarını kullanarak Şirket Değerini maksimize edilmesi için borc finansmanı ve yapısal borçlanma ürünleri
  • Karlılık Analizi ve optimizasyonu
  • Uluslararası İşbirliklerinin Oluşturulması ve Pazar Analizi

Prime Capital Group Direktörleri, Sermaye Piyasası Kurumu İleri Düzey Sertifkasyonu ve Uluslararası CFA (Chartered Financial Analyst) akreditasyonuna sahiptir. Prime Capital Group,bağımsız, objektif ve uluslararası standartlara uygun olarak Şirket Değerleme Raporu hazırlamakta ve bu hizmeti akredite edebilmektedir. Şirket Değerleme Raporları, Yönetim Kurulu ve Şirket Ortaklarına 6 ayda bir sunulan bir hizmet olup Şirket'in Değerlemesinin yapıldığı anda Şirket'in finansal durumunun kapsamlı analizlerini ve değer artırma önerilerini içermektedir.

 

 

 

   
 
 
© 2017 PCG Prime Capital Group Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. tüm hakları saklıdır.